zámečnictví maršál

 

Generální a centrální zámkové systémy

 

Všechny zámky mají vlastní klíč, který neodemkne žádný jiný zámek systému. Všechny zámky pak otevře hlavní klíč.

 

Systém centrální zámkové vložky

Tento systém obsahuje dvě skupiny zámků. Zámky první skupiny (byty) mají vlastní klíč, který neodemkne jiný zámek této skupiny. Všechny tyto klíče však odemknou společné zámky ve skupině druhé (vchod, půda, sklep), které odemkne i společný klíč.

Generální systém

Princip systému spočívá v konstrukci vložek a zámků, které mohou být odemykány větším počtem klíčů. Takový systém, je-li správně navržen, velmi výrazně snižuje celkový počet klíčů v podnicích, institucích, ale i v menších objektech včetně rodinných domů. V projektech lze navrhnout tzv. hlavní klíče, vlastně klíče „na míru“, kterými lze odemknout všechny různé skupiny dle určených kompetencí. Lze zajistit, že pokud bude skupin hlavních klíčů více, nelze hlavním klíčem od jedné skupiny odemknout vložky skupiny jiné. V systému se v převážné většině případů také projektuje tzv. generální klíč, jenž odemyká veškeré vložky v objektu. Klíč, který odemyká pouze jeden zámek (vložku), nazýváme vložkový.