zámečnictví maršál

 

Samozamykací zámek mechanický BERA

 

Samozamykací bezpečnostní zámek BERA řeší dvoubodové uzamčení dveří po každém zavření. Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do zámku a automaticky dojde k vysunutí závory a zablokování střelky do stavu ZAMČENO.

 Vyhovuje požární normě ČSN 73 0802 a ČSN EN 1634-1

(Citace: „Dveře na únikových cestách, které jsou při běžném pro­vozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné“).

Samozamykací zámek elektromechanický BERA s elektrickým ovládáním venkovní kliky
Typ BERA – M a W (35,55)

Technické parametry

Samozamykací zámek elektromechanický: 

Napětí 12V/DC

Proudový odběr 220 mA

Max. proudový odběr 900 mA

Max. doba proudového zatíženi v celku 120 min.

Barva LED diod ČERVENÁ , ZELENA

Délka zámkového kabelu s PIN svorkovnicí 30 cm

Počet otevření a zavření zámku 1,5 mil

Počet denních průchodů neomezen
Cylindrická vložka Standardní evropská norma

Dělený čtyřhran kliky 8×8

Orientace zámků Levý nebo Pravý

Doba záruky 24 měsíců

Certifikace III.třída bezpečnosti

EN 179, ČSN EN 1634-1, NBÚ

Tlačítkem z domácího telefonu vyšleme impulz pro otevření Samozamykací ho zámku z venkovní strany. Klika, která byla v klidovém stavu nefunkční, je po přivedení el. impulzu na cívku zámku plně funkční. Stiskem kliky odemkneme a otevíráme dveře. Všechny zámky jsou vybaveny fabkou pro případné odemknutí klíčem. Čím dál víc bytových domů má samozamykací zámky BERA.

Typy samozamykacích elektromechanických zámku BERA:

Elektromechanický zámek standardní BERA-E

• 3 PIN svorkovnice s 30 cm dlouhým kabelem.

• Dvoudrátové připojení 12VV DC napájení na elektromagnetic­kou cívku.

• Ovládání kliky – při sepnutí elektromagnetické cívky -OTEVŘENO.

• Rozměr stejný jako mechanický.

Elektromechanický zámek s kontrolou funkcí a blokací obou klik BERA-W

• 2×3 PIN svorkovnice s 30 cm dlouhými kabely a 12 PIN svor­kovnice v zámku.

• Třídrátové připojení 12V / DC napájení na elektromagnetickou cívku a signalizaci,

• Ovládání oboustranných klik – při sepnutí elektromagnetické cívky – OTEVŘENO

• 3 PIN svorkovnice pro připojeni akustické signalizace v zámku a vizuální signalizace na obou štítech zámku nad vnějšími klikami.

• 12 PIN svorkovnice v zámku s třemi mikrospínači, sabotážní ochranou a spínačem na cylindrickou vložku – stejné jako u modelu BERA-M,

• Vnitřní PANIK klika je nahrazena klikou s elektrickou aretací. Lze s ní otevřít zámek jako s vnější klikou 1j. až po udělení elektrického impulsu na elektromagnetickou cívku.

Elektromechanický zámek s kontrolou funkcí BERA-M

• 2 x 3 PIN svorkovnice s 30 cm dlouhými kabely a 12 PIN svor­kovnice v zámku.

• Třídrátové připojení 12V / DC napájení na elektromagnetickou cívku a signalizaci.

• Ovládání kliky – při sepnutí elektromagnetické cívky -OTEVŘENO.

• 3 PIN svorkovnice pro připojení akustické signalizace v zámku a vizuální signalizace na štítu zámku nad vnější klikou

• 12 PIN svorkovnice v zámku s třemi mikrospínači, sabotážní ochranou a spínačem na cylindrickou vložku:

1. mikrospínač poloha závory – Vysunuta / Zasunuta

2. mikrospínač poloha kliky – Stisk kliky

3. mikrospínač poloha spouštěcí střelky – Otevřeno / Zavřeno

4. sabotážní smyčka – proti navrtání

Elektromechanický zámek se signalizací pro vstup BERA-D

• 2 x 3 PIN svorkovnice s 30 cm dlouhými kabely.

• Třídrátové připojení 12V / DC napájení na elektromagnetickou cívku a signalizaci.

• Ovládání kliky – při sepnutí elektromagnetické cívky -OTEVŘENO.

• 3 PIN svorkovnice pro připojení akustické signalizace v zámku a vizuální signalizace na štítu zámku nad vnější klikou.

ABLOY EL060 / ABLOY EL260 – mechanický samozamykací úzký zámek / se signalizací

Použití
Pro vnitřní i venkovní rámové dveře s úzkým profilem rámu.
Lze použít do požárně odolných dveří.
Lze použít pro panikové únikové východy.
Ideální řešení pro uzamykání technických prostor.
Řešení uzamykání pro vstupní dveře bez potřeby elektrického ovládání.

Výhody

Pravolevý – obousměrná střelka.
Samozamykací – při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku.
Jištěné zamykání zámku – v zamčeném stavu je vysunuta závora a zároveň je blokována střelka zámku – zámek je zajištěn ve dvou bodech.
Možnost monitorování činnosti zámku – jen typ EL260 „Signalizace“ v části „Technická data“.
Certifikace
Trezor test – Bezpečnostní třída 3
NBÚ – Ověření způsobilosti technického prostředku typu: 2 Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č.1 vyhlášky č. 528/2005Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků: SS4=2

Funkce zámku

 • Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do těla zámku a dojde k automatickému vysunutí závory a zablokování střelky – dojde kautomatickému samouzamčenízámku. Zámek je uzamčen ve dvou bodech.
 • Zámek se chová jako panikový ve směru úniku, tj. vnitřní klikou lze zámek kdykoliv odemknout a otevřít dveře.
 • Z venkovní strany je možné zámek otevřít jen pomocí cylindrické vložky – použitím klíče.

Provozní režimy

Panikový zámek EL060 – Při každém zavření dveří dojde k samouzamčení zámku. Zámek lze odemknout z vnitřní strany stisknutím panikové kliky, případně klíčem. Z venkovní strany je možné zámek odemknout jen pomocí klíče. Doporučujeme použití bezpečnostního kování IKON SX48 – klika-madlo. EL060 nepotřebuje žádný kabel ani elektrické napájení!

Panikový zámek se signalizací EL260 – Samozamykací mechanická verze s elektrickou signalizací bez elektrického ovládání – stejná mechanická funkce jako EL060 s možností monitorovat funkci kliky, závory, klíče, dveří. Pro možnost využití monitorovací funkce je nutné k zámku přivést kabel EA218 nebo EA219.

ABLOY EL160 / ABLOY EL360 – mechanický samozamykací hluboký zámek / se signalizací

Použití

 • Pro vnitřní i venkovní plné dveře.
 • Lze použít do požárně odolných dveří.
 • Lze použít pro panikové únikové východy.
 • Ideální řešení pro uzamykání technických prostor.
 • Řešení uzamykání pro vstupní dveře bez potřeby elektrického ovládání.

Výhody

 • Pravolevý – obousměrná střelka.
 • Samozamykací – při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku.
 • Jištěné zamykání zámku – v zamčeném stavu je vysunuta závora a zároveň je blokována střelka zámku – zámek je zajištěn ve dvou bodech.
 • Možnost monitorování činnosti zámku – jen typ EL360 „Signalizace“ v části „Technická data“.

Certifikace
Trezor test – Bezpečnostní třída 3
NBÚ – Ověření způsobilosti technického prostředku typu: 2 Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č.1 vyhlášky č. 528/2005Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků: SS4=2

Funkce zámku

 • Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do těla zámku a dojde k automatickému vysunutí závory a zablokování střelky – dojde k automatickému samouzamčení zámku. Zámek je uzamčen ve dvou bodech.
 • Zámek se chová jako panikový ve směru úniku, tj. vnitřní klikou lze zámek kdykoliv odemknout a otevřít dveře.
 • Z venkovní strany je možné zámek otevřít jen pomocí cylindrické vložky – použitím klíče.

Provozní režimy

Panikový zámek EL160 – Při každém zavření dveří dojde k samouzamčení zámku. Zámek lze odemknout z vnitřní strany stisknutím panikové kliky, případně klíčem. Z venkovní strany je možné zámek odemknout jen pomocí klíče. Doporučujeme použití bezpečnostního kování IKON SX48 – klika-madlo. EL160 nepotřebuje žádný kabel ani elektrické napájení!

Panikový zámek se signalizací EL360 – Samozamykací mechanická verze s elektrickou signalizací bez elektrického ovládání – stejná mechanická funkce jako EL060 s možností monitorovat funkci kliky, závory, klíče, dveří. Pro možnost využití monitorovací funkce je nutné k zámku přivést kabel EA218 nebo EA219.

ABLOY EL160 / ABLOY EL360 – mechanický samozamykací hluboký zámek / se signalizací

Použití

 • Pro vnitřní i venkovní rámové dveře s úzkým profilem rámu.
 • Lze použít do požárně odolných dveří.
 • Lze použít pro panikové únikové východy.
 • Ideální řešení pro uzamykání technických prostor s vyšším stupněm zabezpečení.
 • Řešení uzamykání pro vstupní dveře bez potřeby elektrického ovládání.

Výhody

 • Pravolevý – obousměrná střelka.
 • Samozamykací – při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku a háky.
 • Jištěné zamykání zámku – v zamčeném stavu jsou vysunuty háky, závora a zároveň je blokována střelka zámku – zámek je zajištěn ve čtyřech bodech.
 • Možnost monitorování činnosti zámku – jen typ EL266 „Signalizace“ v části „Technická data“.

Funkce zámku
Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní střelky do zárubně dojde k automatickému vysunutí závory, háků a následnému zablokování střelky.

 • Stisknutím aktivované nebo panikové kliky jsou závora a háky zataženy do těla zámku a následně odblokována střelka.
 • Zámek se chová jako panikový ve směru úniku, tj. vnitřní klikou lze zámek kdykoliv odemknout a otevřít dveře.
 • Z venkovní strany je možné zámek otevřít jen pomocí cylindrické vložky – použitím klíče.

Provozní režimy

Panikový zámek EL066 Multipoint – Při každém zavření dveří dojde k samouzamčení zámku. Zámek lze odemknout z vnitřní strany stisknutím panikové kliky, případně klíčem. Z venkovní strany je možné zámek odemknout jen pomocí klíče. Doporučujeme použití bezpečnostního kování IKON SX48 – klika-madlo. EL066 nepotřebuje žádný kabel ani elektrické napájení!

Panikový zámek se signalizací EL266 Multipoint – Samozamykací mechanická verze s elektrickou signalizací bez elektrického ovládání – stejná mechanická funkce jako EL066 s možností monitorovat funkci kliky, závory, klíče, dveří. Pro možnost využití monitorovací funkce je nutné k zámku přivést kabel EA218 nebo EA219.

ABLOY EL166 Multipoint / ABLOY EL366 Multipoint – mechanický samozamykací hluboký vícebodový zámek / se signalizací

Použití

 • Pro vnitřní i venkovní rámové dveře s úzkým profilem rámu.
 • Lze použít do požárně odolných dveří.
 • Lze použít pro panikové únikové východy.
 • Ideální řešení pro uzamykání technických prostor s vyšším stupněm zabezpečení.
 • Řešení uzamykání pro vstupní dveře bez potřeby elektrického ovládání.

Výhody

 • Pravolevý – obousměrná střelka.
 • Samozamykací – při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku a háky.
 • Jištěné zamykání zámku – v zamčeném stavu jsou vysunuty háky, závora a zároveň je blokována střelka zámku – zámek je zajištěn ve čtyřech bodech.
 • Možnost monitorování činnosti zámku – jen typ EL266 „Signalizace“ v části „Technická data“.

Funkce zámku
Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní střelky do zárubně dojde k automatickému vysunutí závory, háků a následnému zablokování střelky.

 • Stisknutím aktivované nebo panikové kliky jsou závora a háky zataženy do těla zámku a následně odblokována střelka.
 • Zámek se chová jako panikový ve směru úniku, tj. vnitřní klikou lze zámek kdykoliv odemknout a otevřít dveře.
 • Z venkovní strany je možné zámek otevřít jen pomocí cylindrické vložky – použitím klíče.

Provozní režimy

Panikový zámek EL166 Multipoint – Při každém zavření dveří dojde k samouzamčení zámku. Zámek lze odemknout z vnitřní strany stisknutím panikové kliky, případně klíčem. Z venkovní strany je možné zámek odemknout jen pomocí klíče. Doporučujeme použití bezpečnostního kování IKON SX48 – klika-madlo. EL066 nepotřebuje žádný kabel ani elektrické napájení!

Panikový zámek se signalizací EL366 Multipoint – Samozamykací mechanická verze s elektrickou signalizací bez elektrického ovládání – stejná mechanická funkce jako EL166 s možností monitorovat funkci kliky, závory, klíče, dveří. Pro možnost využití monitorovací funkce je nutné k zámku přivést kabel EA218 nebo EA219.

ABLOY EL460 – elektromechanický úzký zámek

Použití

 • Pro vnitřní i venkovní rámové dveře s úzkým profilem rámu.
 • Klika zámku může být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, tlačítkem, apod.
 • Dělený čtyřhran kliky – možnost volitelné funkce vnitřní a vnější kliky.
 • Určen pro vstupní, únikové, požární i průchodové dveře – volitelná funkce zámku, viz. „Možnosti nastavení zámku“.
 • Lze použít do požárně odolných dveří – režim „fail-safe“ – zámek je bez napájení oboustranně prostupný.

Výhody

 • Pravolevý – obousměrná střelka.
 • Samozamykací – při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku.
 • Jištěné zamykání zámku – v zamčeném stavu je vysunuta závora a zároveň je blokována střelka zámku – zámek je zajištěn ve dvou bodech.
 • Jednotné napájení 12 – 24 V DC
 • Nízký klidový proudový odběr – 130 mA při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC.
 • Možnost monitorování činnosti zámku – jen typ EL360 „Signalizace“ v části „Technická data“.

Certifikace
Trezor test – Bezpečnostní třída 3
NBÚ – Ověření způsobilosti technického prostředku typu: 2 Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č.1 vyhlášky č. 528/2005Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků: SS4=2

Funkce zámku

 • Po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne – vysune se závora a zablokuje se střelka.
 • Stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závora zatažena do těla zámku a následně odblokována střelka.
 • Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří nebo stiskem kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanic funkce.

Možnosti nastavení zámku – ovládání prostupu

 • „0“ – fail secure
  Klika ve směru úniku je funkční trvale (antipanic), vnější klika je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.
 • „1“ – fail safe – funkce EPS
  Klika ve směru úniku je funkční trvale (antipanic), vnější klika je funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.
 • „2“ – fail secure
  Obě kliky jsou funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.
 • „3“ – fail safe – funkce EPS
  Obě kliky jsou funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.
 • Příslušné nastavení zámku je možné provést před montáží do dveří. Nastavovací prvky jsou přístupné z venkovní strany zámku s použitím imbusového klíče, který je součástí balení každého zámku.
 • Nastavení „1“ a „3“ se používá na požárních dveřích, které jsou napojeny na EPS. V případě signálu z EPS je možno dveřmi procházet; při dovření dveří jsou dveře uzamčeny.

Poznámka:
K zámku doporučujeme použít bezpečnostní kování IKON SX03 (klika-klika). V souvislosti s normou ČSN EN 1125 doporučujeme použít příčné panikové kování effeff 8000, které je zvláště vhodné pro rámové dveře.

ABLOY EL560 – elektromechanický úzký zámek

Použití

 • Pro vnitřní i venkovní plné dveře.
 • Klika zámku může být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, tlačítkem, apod.
 • Dělený čtyřhran kliky – možnost volitelné funkce vnitřní a vnější kliky.
 • Určen pro vstupní, únikové, požární i průchodové dveře – volitelná funkce zámku, viz. „Možnosti nastavení zámku“.
 • Lze použít do požárně odolných dveří – režim „fail-safe“ – zámek je bez napájení oboustranně prostupný.

Výhody

 • Pravolevý – obousměrná střelka.
 • Samozamykací – při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku.
 • Jištěné zamykání zámku – v zamčeném stavu je vysunuta závora a zároveň je blokována střelka zámku – zámek je zajištěn ve dvou bodech.
 • Jednotné napájení 12 – 24 V DC
 • Nízký klidový proudový odběr – 130 mA při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC.
 • Možnost monitorování činnosti zámku – jen typ EL360 „Signalizace“ v části „Technická data“.

Certifikace
Trezor test – Bezpečnostní třída 3
NBÚ – Ověření způsobilosti technického prostředku typu: 2 Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č.1 vyhlášky č. 528/2005Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků: SS4=2

Funkce zámku

 • Po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne – vysune se závora a zablokuje se střelka.
 • Stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závora zatažena do těla zámku a následně odblokována střelka.
 • Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří nebo stiskem kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanic funkce.

Možnosti nastavení zámku – ovládání prostupu

 • „0“ – fail secure
  Klika ve směru úniku je funkční trvale (antipanic), vnější klika je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.
 • „1“ – fail safe – funkce EPS
  Klika ve směru úniku je funkční trvale (antipanic), vnější klika je funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.
 • „2“ – fail secure
  Obě kliky jsou funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.
 • „3“ – fail safe – funkce EPS
  Obě kliky jsou funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.
 • Příslušné nastavení zámku je možné provést před montáží do dveří. Nastavovací prvky jsou přístupné z venkovní strany zámku s použitím imbusového klíče, který je součástí balení každého zámku.
 • Nastavení „1“ a „3“ se používá na požárních dveřích, které jsou napojeny na EPS. V případě signálu z EPS je možno dveřmi procházet; při dovření dveří jsou dveře uzamčeny.

Poznámka:
K zámku doporučujeme použít bezpečnostní kování IKON SX03 (klika-klika). V souvislosti s normou ČSN EN 1125 doporučujeme použít příčné panikové kování effeff 8000, které je zvláště vhodné pro rámové dveře.

Samozamykací panik zámek CES pro profilové dveře

Označení 7434 SVP – CL

Samozamykací panikový zámek CES dřevěné a kovové dveře

Označení 9934 – CL